Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het team van Write outside the box gelooft dat als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden serieus neemt, we samen van de wereld een betere plek kunnen maken.

Volgens ISO 26000 gaat het bij MVO om het leveren van een bijdrage aan duurzame ontwikkeling: MVO. Bij het toepassen van deze internationale norm wordt een organisatie aangeraden rekening te houden met diversiteit in maatschappij, milieu, wetgeving, politiek en organisatie evenals met verschillen in economische omstandigheden.
[Bron: iso.org/standard/42546.html, 4 mei 2020].

De impact van ons vertaal- en copywritingbedrijf op het milieu is klein: we gebruiken computers in onze thuiskantoren en hebben niet veel meer nodig dan een computer, software en referentiemateriaal. Onze bedrijven zijn in essentie papierloos en het energieverbruik is beperkt.

We reizen wel, maar niet meer dan absoluut noodzakelijk is, en we denken goed na over de keuze van ons vervoermiddel. We reizen bijvoorbeeld voor het bijwonen van bijeenkomsten, het volgen van een cursus en voor vakanties, maar we forensen niet naar het werk. We werken thuis, tenzij we een afspraak hebben met een klant. Een persoonlijke benadering vinden we immers belangrijk.

Het is onze missie om bedrijven te helpen groeien door samen te werken met partners die de ethische principes van MVO onderschrijven. Wij houden ons altijd aan de wetgeving.

Als meertalige – en dus multiculturele – personen kunnen wij, dankzij ons scherpe bewustzijn van culturele diversiteit en taalkundige verschillen, teksten leveren die de doelgroep aanspreken.

Wij geloven in een praktische aanpak, in ons werk en in onze ecologische en maatschappelijke voetafdruk.

Onze persoonlijke inbreng

Ellen ging in 2019 voor een congres naar Nairobi in Kenia. Voor de straatkinderen daar is naar school gaan niet zo vanzelfsprekend. Op school krijgen de kinderen een maaltijd, vaak het enige voedsel dat ze die dag eten. Door gebrek aan geld blijven de leerkrachten –meestal vrijwilligers – niet lang bij de school werken (soms maar een maand), heeft de school een groot tekort aan middelen en moeten ze kamers huren waar en wanneer ze dat kunnen. De plaatselijke bevolking zamelt geld in om een schoolgebouw te bouwen.

Write outside the box - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Write outside the box doneert 10% van de winst om de kinderen op deze school in Mathare, een van de armste wijken van Nairobi, te helpen met de financiering van onderwijsmiddelen en maaltijden. Wij geloven in onderwijs. Wij geloven dat kinderen die leren lezen en schrijven hun eigen toekomst kunnen opbouwen.

We schreven het al eerder: Write outside the box houdt van een persoonlijke benadering. We hebben contact met een vertaler in Nairobi, Kevin Juma, die persoonlijk het geld aan de school geeft en in gesprek gaat met de leraren en het schoolhoofd, Madam Mary, om ervoor te zorgen dat het geld zo goed mogelijk wordt besteed. We kunnen niet iedereen helpen, maar als we allemaal proberen een klein verschil te maken, bouwen we samen aan een betere wereld.